Morbid Obezite Nedir

Aralık 8, 2016

Obezite ile ilgili çeşitli tanımlar yapılmıştır. Ancak ortak nokta kişinin olması gerekenden daha kilolu olmasıdır. Bu fazlalık kabul edilebilir sınırlarda olabileceği gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek düzeyde aşırı da olabilir. Kişinin boyuna oranla kilosu esas alınarak bir obezite ölçüm değeri tanımlanmış ve vücut kitle indeksi olarak ifade edilen bu değer 40 kg/m2 ve üzerinde olan kişiler morbid obez kabul edilmiştir. Morbid obezite hastalık veya sakatlık düzeyinde şişmanlık olarak tanımlanabilir. Bu kesinlikle kozmetik bir sorun değil çok ciddi bir sağlık sorunudur, hastalıktır. Morbid obezitede sorun sadece  kiloların fiziksel veya kozmetik etkileri değildir. Aşırı kilolar bazı yandaş hastalıkların ortaya çıkmasına neden olarak kişinin hayat kalitesini düşürür ve ömrünü ciddi oranda kısaltır.

Beslenme yoluyla alınan enerji ile vücudun harcayabildiği enerji arasında bir denge sağlanmalıdır. Aşırı beslenme yada hareketsizliğe bağlı enerji tüketiminin azalması bu dengeyi bozar. Harcanamayan enerji vucutta yağ olarak depolanır ve  obezite oluşumuna neden olur.

Vücuttaki yağ oranının erkeklerde %25, kadınlarda ise %30’un üstüne çıkması halinde obeziteden bahsedilebilir.

Sonuç olarak obezite; besinlerle alınan enerjinin (kalori) harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması sonucu ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır.

Yorum Yapılmamış