Dünyada diyabetle ilgili ilginç bilgiler

Aralık 8, 2016
  • Dünya üzerinde her 10 saniyede bir kişi diyabetten dolayı hayatını kaybediyor.
  • Diyabet Amerika’da ilk 10 ölüm nedeninden biridir.
  • Amerika’da sağlık harcamalarının onda biri diyabet hastalığına gidiyor.
  • Diyabet hastalarının sağlık harcamaları diyabet olmayan bireylerin 2.3 katı
  • En sık görülen diyabet tipi olan Tip 2 Diyabet olgularının % 90 ı kilo fazlalığı ile ilişkili
  • Artış hızı böyle devam ederse Amerika ‘da Tip 2 Diyabet hastaları ve prediyabetik kişilerin oranı 10 yıl içinde erişkinlerde % 50 ye ulaşacak.
  • Amerikada toplumun % 9 u diyabet hastası ancak morbid obezlerde bu oran % 25’ e kadar çıkıyor.
  • Obezite ile ilişkili Tip 2 Diyabet hastaları için Metabolik ve bariatrik cerrahi en etkili tedavi yöntemidir. Hastaların tamamına yakını tamamen iyileşir veya daha az ilaçla kan şekeri kontrolü sağlayabilecek düzeyi yakalarlar.

Yorum Yapılmamış