Dünya Diyabet Cemiyetinin Metabolik ve bariatrik Cerrahiye bakışı

Aralık 8, 2016

Uluslarası diyabet cemiyetinin (INTERNATIONAL DIABETES FOUNDATION) tip 2 diyabet hastalarında cerrahinin yeri ile ilgili tutumu

New York ta 2011 yılında diyabet uzmanları, endokrinologlar, cerrahlar ve halk sağlığı uzmanları 2. Dünya Tip 2 diyabette girişimsel tedaviler kongresinde bir araya geldiler. Uluslarrası Diyabet Cemiyeti  bu toplantının ardından bir bildiri yayınladı.  Özetle şu sonuçlara yer verildi:

  • Obez Tip 2 Diyabet hastaları için ilaç ve davranış tedavileri yanısıra bariatrik cerrahi diyabetin iyileşmesinde etkili önemli ve değerli bir alternatiftir.
  • Obez Tip 2 Diyabetiklerin ilaçlı tedavilere ve davranış tedavilerine yanıtı ve uyumu yetersizdir. Bu hastalar için etkin tedavi bariatrik cerrahidir.
  • Tip 2 Diyabet hastası olan ve vücut kitle indeksi 35 in üzerinde olan hastalar cerrahi tedaviler için uygundur.
  • Tip 2 Diyabet hastası olan ve vücut kitle indeksi 30 ile35 arasında olan hastalardan uygun tedaviye rağmen kan şeker düzeyi kontrolü sağlanamayan hastalar için cerrahi tedaviler bir alternatif olarak kabul edilmelidir. Özellikle ciddi kardiovasüler risk faktörleri de varsa cerrahi tedavi daha ön plana çıkar.
  • Tip 2 Diyabet için bariatrik errahi yöntemlerin kullanılması maliyet etkinlik açısından uygundur.
  • Bariatrik cerrahinin komplikasyonları ve riskleri düşüktür ve safra kesesi ameliyatları gibi kabul görmüş cerrahi yöntemlerinkine benzerdir.

Tip 2 Diyabet için Metabolik ve bariatrik cerrahi işlemler multidisipliner bir ekip tarafından ve kabul edilmiş rehberler doğrultusunda yapılmalıdır.

Yorum Yapılmamış