Ameliyat Öncesi

Aralık 8, 2016

Obezite Cerrahisinin başarısı ameliyat öncesi hazırlıklarla doğrudan ilişkilidir. Bu hazırlıklar şu başlıklarda özetlenebilir.

  1. Hasta seçiminin doğru yapılması,
  2. Yapılacak işlemin hasta tarafından iyi anlaşılması ve benimsenmesi,
  3. Ameliyat öncesinde Endokrinoloji, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Anestezi, Diyetisyen ve Psikolog tarafından ayrıntılı değerlendirme ve bilgilendirme
  4. Gerekli tetkiklerin yapılması ve risklerin belirlenerek önlem alınması,
  5. Ameliyat öncesi solunum egzersizleri ve gerekli olgularda özel bir ameliyat öncesi diyet programının uygulanması olarak sayılabilir.

Ameliyat öncesi süreçlerle ilgili ayrıntılı bilgileri bu bölümün alt başlıklarında bulabilirsiniz.

 Obezite Cerrahisi İçin Uygun muyum?

 Ameliyat Kararını Verirken

Ameliyat Öncesi Hazırlıklar

Yorum Yapılmamış